Stenkammargrav

Dös i hög, rest av, ca 20 m i diam och 0,5 m h. Högen är starkt utplöjd och syns endast som en mindre förhöjning i åkermarken. En jordvall, 0,7 m h och 1 m br, markerandes fastighetsgräns, sträcker sig över högen i Ö-V-riktning.

I J. Tunelds Prästrelationer... från år 1624, omnämns en dös kallad Naetz dyts, vilken ska vara belägen på den S vången. På SGU:s kartblad Trelleborg, 1912, är en stenkam…