Fyndplats

Fyndplats, ungefärlig för 1 flintyxa, 13 cm l, 5 cm br och 4 cmtj, delvis slipad med skålad egg. Förvaras hos Ragnar Månsson,Hemmesdyne 1:1, Klagstorp.Inga boplatsindikationer kunde iakktagas vid rekognocering, dåmarken var nyplöjd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.