Byastenen, Grav markerad av sten/block

Stenblock, gråsten, 1.5x1.2 m (Ö-V) och 0.55 m h. Närmast flatovansida. Stenblocket vilar på ett flertal stenar 0.1-0.3 m st.Beläget i en trekantig mittrefug, 7x8x8 m, täckt med singel ochbegränsad av huggen gatsten. Stenen är förmodligen hitflyttad,men meningarna är delade om detta. Varje år kalades förrbystämman till Mårtensgille av åldermannen från byastenen.Stenen skall även vrida sig då den "…