Boplats

Boplats, ungefärlig utsträckning 470x330 m (N-S). Följande fyndhar gjorts av markägaren: ett 10-tal flintyxor, tjocknackiga ochtunnackiga, någon enstaka slipad, 10-25 cm l, 3.5-8 cm br och1.5-4 cm tj; 8 st delar av flintdolkar; 2 flintskrapor, 8 cm l,3 cm br och 0.5 cm tj; 4 delar av stenyxor (svart bergart), bl a1 bit av en båtyxa; 3 knackstenar av flinta och bergart. Fyndenförvaras ho Lars och L…