Fyndplats

Fyndplats, ungefärlig vid den markerade platsen, där 1 slipadtunnackig flintyxa hittats, 13 cm l, 6.5 cm br och 1.5 cm tj,ljusgrå.Förvaras hos syskonen Lennart ch Rut Enewald, Helmerslund 2:,Hemmesdynge, Klagstorp.Inga boplatsindikationer kunde iakttagas vid rekognocering.Skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.