Boplats

Boplats, ungefärlig utsträckning, 350x250 m (N-S). Måttligförekomst av flintavslag, med och utan retuscher, ämnen avflinta, flintkärnor samt enstaka bearbetade större flintbitar.Enligt Folke Olander, Kronoslätt, Hemmesdynge 37:1, Klagsorp,skall den föregående brukaren ha hittat flera flintyxor i den SÖdelen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.