Boplats

Boplats? ca 50x20 m (NV-SÖ). Inom markerat område framkom vidprovschaktninga år 1996 7 stolphål.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.