Härd

Härd. Inför planerat vägbygge utförde UV Syd en provgrävning. Iett schakt påträffades en härd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.