Bytomt/gårdstomt

Bytomt, ca 300x150 m st (N-S). Den ungefärliga begränsningen ärgjord utifrån 1777 års karta.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.