Fyndplats

Fyndplats för flintmejsel, 20.5 cm l och knappt 2 cm br.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.