Vägmärke

Milstolpe, sandsten, 1.05 m h, 0.5 m br och 0.2 m tj.Inskription:1/2 \ MInskriften vetter mot SÖ och är imålad med vit färg. Postamentetkvadratiskt, 1.2x1.2 m. Dock delvis raserat. Intill ochomedelbart Ö om postamentet förekommer en ansamling avröjningsrösen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.