Kungskällan, Naturföremål/-bildning med tradition

1) Minnessten, kalksten, 0.7 m h, 0.46 m broch 0.03 m tj.Profilerat överstycke med inskriften:HÄR HAR SK - \ E. TEGNER \ LUST V. O. DIKTATStenen ligger i sluttningen fastcementerad på mindre gråstenar.0.8 m VSV om minnesstenen är:2) Källa med namn. Här framrinner en stenränna, vilken ärfastcementerad i ett hål i en häll, 1.2x0.6 m st. Källanavrinner åt NV.N och V om källan är hällar och stenar upp…