Fyndplats

Fyndplats för 1 tjocknackig flintyxa, blå, slipad, 16 cm l, 5 cmbr vid eggen och 2.5 cm tj.På gården har också hittats 1 tunnackig flintyxa, gul, oslipad,24 cm l, 7 cm br och intill 3.5 cm tj. Yxan funnen i närheten avRAÄ-nr 28.Båda yxorna förvaras hos Hans-Gösta Bengtsson, Granvik, Grönby.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.