Fyndplats

Fyndplats för liten, svart-gul flintyxa, tjocknackig, 9.5x4.5x2cm, med utsvängd egg. Ingår i RAÄ 46.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.