Minnesmärke

Minnesplatta på SV långväggen av envåningshus med följande text:HÄR FÖDDES \ SKALDEN \ GABRIEL JÖNSSON \ 18 JULI 1892.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.