Utgår

Utgår. Uppgifterna överförda till Glumslöv 59:1. I Ö delen av område 1, utanför kyrkogårdsmuren, gjordes ifebruari 1986 ett ca 26 m l dike (N-S), 1.5-2 m br och enluppgift (46/86) ca 0.5 m dj. Detta var vid inv 1986vattenfyllt. Ö om kyrkan grävdes 18-19/10 1984 fyra provschakt,på tomten 5:47 (okänt läge för inventeraren) men ingafornlämningar påträffades.Se RAÄ nr 80 vad gäller bytomten.