Hällristning

Älvkvarnsförekomst i ett säkerligen sekundärt placerat block,1.1x0.7 m (Ö-V) och 0.1 m h, bestående av ca 55 älvkvarnar, 3-6 cm i diam och 0.3-1 cm dj, på hela ovansidan av blocket, vars ursprungsläge är okänt. Torde ej utgöra RAÄ 8. Tillägg dnr 321-4635-2004: Framkom vid en arkeologisk delundersökning av Riksantikvarieämbetets Undersökningsverksamhet 1978-79. Stenen flyttades efter undersökningen…