Hög

Hög, rest av, överodlad, ca 37 m i diam (NV-SÖ, diametern NÖ-SVdold men troligen några m mindre) och 0.5 m h. I ytan måttligtmed stenar, intill 0.4 m st. Ca 5-10 m av högens SV del äröverlagrad av schaktmassor för parkeringsplats, 1 m ovan högen.Högen sluttar lätt mot N.Högen finns med på en lantmäterikarta från 1793 i form av enhöjdmarkering.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Informatio…