Minnesmärke

Minnessten, bestående av ett naturligt block, gnejs eller granit,1.3 m h, 1.4 m br och med synlig tjocklek 0.5 m, inmurad i envågbrytarmur. På NÖ sidan, vettande mot pirens gångbana, är iblockets nedre del följande huggna och med gul färg imåladeinskrift: Oscar \ 1893 d 27/7. Bokstäver och siffror är 3-27 cmh.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.