Fyndsamling

Föremålssamling, bestående av följande föremål: 1 tunnackig,slipad flintyxa med avslagen nacke, 2 flintyxfragment, oslipade,2 flintdolkar, varav en RAÄ 64, 1 udd av en flintdolk, och 1flintmejsel. Förvarade hos markägaren och upphittaren ErikÖberg, Nedra Glumslöv 4:4, där föremålen hittats, liksomföljande föremål, förvarade hos sonen Sven-Erik, Nedra Glumslöv13:4:2 tjocknackiga, oslipade flintyxor…