Fyndplats

Föremålssamling bestående av 1 brun flitdolk, 19.5 cm l (RAÄ nr40), 3 tjocknackiga, slipade flintyor, 4 tunnackiga, slipadeflintxor, 1 liten, flat kärnyxa, flinta, 1 fragment avspjutspets, flinta och 2 halvmånformiga flintskäror. Förvarashos markägaren och upphittaren, Erik Larsson, Övra Glumslöv39:1, på vars ägor föremålen hittats.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan sakna…