Hög

Hög (?) rest av, överodlad, ca 45x30 m (NNV-SSÖ) och 0.25 m h. Iytan talrikt med småstenar, intill 0.2 m st, och betydligttalrikare än i omgivande åker.På denna plats har markägaren Erik Larsson hittat en flintdolk avbrun flinta, 19.5 cm l, vilken styrker möjligheten att härligger rester av en hög. Dolken ingår i RAÄ nr 42.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller v…