Vägmärke

Väghållningssten, synligt 0.43 m h, 0.31 m br och 0.12 m tj, medtext på ena bredsidan: OAS \ M 10. Texten är 3.5-8.5 cm h,huggen och delvis imålad med rester av svart färg.Skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.