Runristning

Runsten, uppgift om. Enligt en Lnatmäteriakt 1780 platsen för en"Runnesten". Viss osäkerhet kring det exakta läget.Under inv 1986 granskades alla synliga stenhällar och block iomgivningen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.