Hög

Hög, uppgift om. Enligt en fornlämningsförteckning från 1967 frånlandsantikvarien i Malmöhus län anges att en skadad hög skallfinnas på Nygård, Övra Glumslöv 12:1. Troligen avses enhögliknande, halvcikelformad källarjordkulle, ca 13 m i diam och3 m h, som markägaren Karl-Ludvig Nylander försäkrar är anlagdintill bostadshuset år 1950, av schaktmassor från en närliggandearbetarbostad, som anlades de…