Fyndplats

Lösfynd av flintyxa, tjocknackig, oslipad, 24x7x4 cm, samtfragment av slipad flintyxa, båda hittade troligen nära markeradplats, av Nils Andersson, Ganntofta 4:12, Kvisttofta sn, denhela yxan hittad 10.9 1938, då Andersson arbetade som dräng vidfyndplatsen, som är något osäker. Föremålen ägs av Andersson.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.