Boplats

Boplats, delundersökt, ca 190x95 m (NNV-SSÖ). Vid arkeologisk utredning år 1995 påträffades 1 hyddrest?, 3 härdar, 32 gropar, 23 stolphål och 1 ränna. Fynd av enstaka flintor. Sannolik ligger boplatsens centrum österut, högre upp på förhöjningen, utanför undersökningsområdet. (Raä dnr: 321-1536-2011)
- - Tillägg dnr 321-1393-2011: Vid arkeologisk förundersökning år 1996 påträffades 3 stolphål, 1 r…