Fyndplats

Fyndplats för liten, tjocknackig, slipad flintyxa, förvarad hosuphittaren och markägaren Ivar Persson, Axelsro.Vid arkeologisk utredning upptogs några sökschakt i anslutningtill fyndplatsen. Dessa saknade såväl anläggningar som fynd. Femflintavslag påträffades i matjordslagret.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.