Fyndplats

Fyndplats för skafthålsyxa, stor, fragmentarisk, av vidskafthålet, grå bergart, förvarad hos upphittaren och markägarenErik Persson, Solhäll.Lösfynd av flintyxa, tunn, oslipad, gulgrå, svagt hålslagen, 12cm l, 3.7 cm br över eggen. S. 18859. Fyndort Glumslöv nr 7,okänt läge.Vid sökschakt ca 60 m Ö om fyndplatsen påträffades ett 10-talanläggningar på en sträcka av ca 100 m, härdrest och gropar.

OB…