Fyndplats

Fyndplats (ungefärlig) för:1 flintyxa, tjocknackig, utsvängd egg, delvis slipad1 kärnyxa1 flintyxfragment, eggdelen, slipad, gul flinta.Åkern vad vid inv 1986 odlad med raps, varför ev slagen flinta ejkunde ses. Antalet föremål är dock boplatsindikerande, liksomnärhet till andra fornlämningar.Föremålen förvaras hos markägaren och upphittaren Erik Persson,Solhäll.Vid arkeologisk utredning tillvarat…