Hög

1) Hög, rest av, överodlad, ca 30-32 m i diam och 0.4 m h. I ytantalrika stenar, 0.1-0.3 m st. ca 16 m NNÖ om nr 1 är:2) Hög, rest av, överodlad, ca 27-28 m i diam och 0.3 m h. I ytantalrika stenar, 0.1-0.7 m st. Flertalet stenar syns i en djup,kraftig plogfåra tvärs över högens mitt (NNV-SSÖ). I mittpartietav nr 1 hittade inventeraren en flintdolk med avbruten udd, avljusgrå flinta, uppenbarligen…