Boplats

Stenåldersboplats, ungefärlig utsträckning ca 120x90 m (Ö-V), iåkermark. Inom området förekommer sparsamt med flintavslag.Sådana hittas sporadiskt även i omgivande åkermark.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.