Hög

Hög, 26-27 m i diam och 2.5 m h. Mittsten, 0.6 m st synligt och 0.05 m h. Kringodlad utom 2 m smala jordremsor i NV och SV samt en 6 m br remsa längs Ö kanten.