Begravningsplats enstaka

Grav, undersökt och borttagen, belägen under S delen av nuvarande villa, borttagen då villan byggdes åren 1955 och 1956, enligt markägarens uppgift vid inv 1986. Enligt dnr 5061/58 undersöktes graven 8/7 1958. På 0,7-0,8 m dj påträffades skelettrester och delar av en träkista, delar av två kranier och andra ben och kistspikar. Skelettdelarna tillvaratogs ej. Över graven låg, borttagna före undersö…