Stenkammargrav

Gånggrift i hög. Högen är 16-18 m i diam och 2 m h. I ytan måttligt med stenar, 0,1-0,4 m st, samt på toppen tre 1 m st block synliga. Den närmast rektangulära kammaren, belägen i högens mitt, är 4x1,6-1,8 m (NNÖ-SSV) och 1,6 m h. I VNV långsidan finns tre hällar, 1 m st. I ÖSÖ långsidan finns fyra hällar, 1 m st. I NNÖ gaveln är två hällar, 1 och 0,8 m st, och i SSV gaveln två hällar, 1 och 0,8 m…