Bonnehögen, Hög

Hög, oval, 20x17 m (ÖNÖ-VSV) och 1.6 m h. Nära kanten i V-N-Ö ärenstaka stenar synliga, 0.3-1 m l och 0.1-0.3 m h, möjligen delav kantkedja. Avplanat krön 12x10 m (ÖNÖ-VSV). Högen sluttarsvagt mot VSV. Beväxt med nio lövträd. Helt kringplöjd.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.