Flatmarksgrav

Flatmarksgrav, undersökt år 1998, 2.5x2.5 m och 0.7 m dj ochstenfylld. Fynd: keramik och flinta.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.