Boplats

Boplats, undersökt och borttagen. En 4000 kvm st ytaslutundersöktes varvid 15 stolphål, 6 gropar, 7 härdar, 2kokgropar påträffades samt fynd av slagg, ben,flintavslag/-redskap och skörbränd sten m m .

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.