Gravfält

1) Boplats, slutundersökt, inom omr ca 270x40-110 m (Ö-V)påträffades stolphål, gropar, härdar, ugnar samt fynd avkeramik, lerklining, flintredskap och -avslag, slagg, järnkniv,förarbete till "flintklubba" m.m. Keramiken daterad tilly.brå-rom.jäå. Intill och SÖ om nr 1 är:2) Gravfält, rest av, delundersökt. Inom omr ca 35x25 m (N-S)påträffades 1 oval el rektangulär stensättning, 1 triangulärstensät…