Hög

Hög, uppgift om.På en karta från 1788 är platsen betecknad som backe och markeradenligt följande: (streckad cirkel i inventeringshandlingarna).F.d. grustäktsområde.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.