Boplatslämning övrig

Boplatslämningar (?), borttagna, uppgift om.I samband med arkeologisk förundersökning inför ledningsarbeten(naturgas) tog Stads- och kulturhistoriska avdelningen vid Malmömuseum, under ledning av Jan Persson och Håkan Assarsson, år1982, upp ett mindre provschakt, inom vilket flera sotfläckarobserverades. Dessa täcktes igen utan dokumentation ellerundersökning för att schaktas bort i samband med se…

Boplatslämning övrig
Boplatslämning övrig
Boplatslämning övrig
Boplatslämning övrig