Fyndsamling

Lösfyndssamling, uppgift om.Inga Hansson har enligt uppgift en samling fornfynd, vilka dockej kunnat inventeras vid revideringsinventeringen 1985.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.