You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplatslämningar, undersökta och borttagna. I samband medgrustäkt utförde stads- och kulturhistoriska avdelningen vidMalmö museum, under ledning av Per-Inge Lindqvist, år 1971,arkeologisk undersökning av 3 anläggningar. De undersöktaanläggningarna utgjordes av gropar.Fynd: Flintredskap, keramik, bl.a. silkärl ochlerblocksfragment.Äldre järnålder.Vid undersökningen upptogs ett antal mindre provgrop…