You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

Bytomt, ca 300x200 m (N-S).

- - Dnr 579/91. Rapport; provschakt inför gasledningsdragning, Ö om väg. Ej medeltida lämningar, men delar av 1600-1700-tals bebyggelsen.

- - Tillägg dnr 321-1456-2007: Vid särskild utredning år 2006 grävdes schakt inom fastigheten Glostorp 1:12. I schakt ca 30-70 m SÖ om gränsen till bytomten påträffades 16 anläggningar. Dessa utgörs av stolphål, diken och en grop.…