Fyndplats

Lösfyndssamling, bestående av 1 kärnyxa med retuscher längs enasidan, 14.5 cm l, 6 cm br och 2.5 cm tj. Funnen av markägarenoch finns nu på gården Nygård. På gården finns också 1 slipadflintyxa. Även den funnen på gårdens marker.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.