Gränsmärke

Gränsvall, ca 350 m l (Ö-V), 0.5-0.8 m h och 1.5-3 m br. Av stenoch jord. Ligger i gamla sockengränsen. Nuvarande gräns är 200 mlängre mot N.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.