Fyndplats

Fyndplats, för en håleggad yxa, 14 cm l, 1-2.5 cm vid egg respnedre del, 4 cm br. Kvaratisk nacke.Föremålet finns på gården Stora Rycketofta.Skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.