Fyndsamling

Fyndsamling, bestående av 6 tjocknackiga yxor, 4 tunnackiga yxor,1 flintmejsel, 1 håleggad yxa, 2 bergartsyxor, 1 skiffermejsel,1 fragment av en flintdolk, 1 fragment av en skafthålsyxa, 2malstenar.Föremålen förvaras på Brunnsgården och är funna på ägorna.Mått på föremålen finns i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.