Plats med tradition

Plats med tradition. En ca 25x15 m st och 0.3 m h förhöjningkallas Engelsmannahaven och det sägs att mannen som bodde därmördade sin fru och grävde ner pengarna. Dessutom har man enligtuppgift från markägaren funnit benrster vid dikning.Enligt en lantmäterikarta från 1808-09 har på platsen legat enfastighet tillhörande Frillesta by. I ägogränsen strax SV omförhöjningen har enligt samma karta legat…