Boplats

Bronsåldersboplats, delvis undersökt, okänd utsträckning.I samband med Sydgasprojektet undersöktes en ca 100x20 m st yta,varvid ett 30-tal anläggningar framkom. Dessa utgjordes avgropar, härdar och stolphål.Fynd: keramik, flintavslag och kol.Daterad till yngre bronsålder (sannolikt).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.